Bizalmi vagyonkezelés a büntetőjog tükrében. Bizalom vagy visszaélés?

A tanulmány célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15. napján hatályba lépett új jogintézmény, a bizalmi vagyonkezelési szerződés vonatkozásában elkövethető bűncselekmények rövid bemutatása.

A teljesség igénye nélkül, rámutatva arra, hogy e kiforratlan jogintézmény szabályainak kijátszása olyan visszaélésekre ad lehetőséget, melyek társadalomra veszélyessége elérheti a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges mértéket.Forrás: jogiforum.hu