Bíróságon kívül lehet érvényesíteni a zálogjogot

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat hoz mind a kötelmi jogban, mind a dologi jogban.
A hitelbiztosítékok területén a jogalkotó fő célja egy modern és kiegyensúlyozott zálogjogi rendszer megteremtése volt, amely a fiduciárius biztosítékokat, mint például a vételi jogot és a biztosítéki célú engedményezést, nélkülözhetővé teszi.
Forrás: vg.hu