Beázott lakás, terméketlen tenyészkanca, hibás elszámolás? Van segítség

Gyakran merülhet fel olyan helyzet, hogy az elvárásainkon alul teljesítik a kifizetett szolgáltatásokat, aztán csak széttárja üzleti partnerünk a kezét, hogy ő bizony mindennek maximálisan eleget tett. Jó, ha tudjuk, hogy ilyen károkozás esetén is van megoldás, ehhez pedig elég egy közjegyző segítségét kérni.

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény alapján 2009. január 1-től a bíróság mellett a közjegyzőtől is kérhető igazságügyi szakértő kirendelése, ha olyan kérdést kell megválaszolni, amelyhez különleges szakértelem szükséges. Lényeges, hogy erre csak akkor kerülhet sor, amikor még nincs folyamatban rendes bírósági eljárás. A szakértő számszerűsíteni tudja az elszenvedett veszteségeket, meg tudja határozni, ki a felelős ezekért. Az így beszerzett szakértői vélemény pontosan ugyanolyan bizonyító erővel rendelkezik, mintha a szakértőt a bíróság perben rendelte volna ki. A szakértői véleményt a bíróság tehát nem a fél magánvéleményének tekinti, hanem azt köteles elfogadni a perben irányadó szabályok szerint. A szakértő kirendelése teljesen objektív, mindenkitől független eljárásban zajlik, a kérelmező nem is határozhatja meg, pontosan melyik szakértőt rendelje ki a közjegyző. Az elkészült szakértői vélemény is objektív (tehát nem garantált, hogy az a kérelmező érdekeinek kedvez). A szakértői vélemény birtokában a kérelmező megkísérelhet megegyezni az ellenérdekű féllel, és az esetek nagy részében ez is történik, hiszen a másik fél hamar felméri, hogy a pereskedés felesleges lenne.Forrás: privatbankar.hu