Bárki örökölheti a bankszámlát

A tőkepiaci szabályokat módosító törvény tervezete szerint, a nagykorú számlatulajdonos az értékpapírszámláról és az ügyfélszámláról létrejött szerződés megkötésekor, majd később is úgy rendelkezhetne, hogy elhalálozása esetén az itteni pénzeszközei az általa megjelölt kedvezményezett tulajdonába kerüljenek. Ilyen rendelkezés esetén ezek a pénzek és értékek nem lesznek részei a hagyatéknak.
Ehhez az szükséges, hogy a számlatulajdonos a kedvezményezett megjelölését tartalmazó számlavezetőhöz címzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát eljuttassa a számlavezetőnek. A számlavezetőnek ezt a nyilatkozatot az értékpapírszámla szerződés és az ügyfélszámla szerződés megszüntetéséig meg kell őriznie.

Forrás: orientpress.hu