Az üzletrész öröklésével (jogutódlásával) kapcsolatos Ptk.-beli szabályokról

Pázmándi Kinga írása a Gazdaság és Jog legújabb, májusi számából.

Az üzletrész öröklésére (jogutódlással való átszállására) vonatkozó szabályozás sajátos, a dologi, az öröklési és a státusjog határterületére tartozó kérdés. A szabályozásban ez a kérdés hagyományosan leválik ugyanakkor mindezen háttérszabályokról, és visszatérően a társasági jogban külön szabályként jelenik meg. A korábbi és a jelenlegi szabályozás első pillanatra sok érdemi tartalmi azonosságot sugall, de eltérő elméleti alapon áll.Forrás: ptk2013.hu