Az új polgári perrendtartás gátat szabhat a perek elhúzódásának

Az új polgári perrendtartás alkalmas arra, hogy gátat szabjon a perek elhúzódását eredményező jogintézményeknek, a keresetváltoztatásoknak, az újabb és újabb előkészítő iratok és bizonyítási eljárások előterjesztésének – mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára 2015. november 27-én Szombathelyen. Kiemelte: az új polgári perrendtartás a bíróságoktól új szerepfelfogást kíván, a jogvitákban ugyanis erősödik a bíróság szerepe, a korábbinál is nagyobb szükség lesz a bírói aktivitásra. Az új törvény – ismertette – az eljárást két részre, egy előkészítő és egy érdemi tárgyalási szakaszra bontja. Az osztott perszerkezet lehetőséget ad arra, hogy az előkészítő szakaszra koncentrálódjon a jogvita tartalmának, kereteinek meghatározása. Ennek során nagy hangsúlyt kap a rugalmasság, a bírónak lehetősége van az ügy sajátosságaihoz igazítani az előkészítés módját és menetét. A törvény két felperesi és két alperesi írásbeli beadvány – keresetlevél és ellenkérelem, illetve válaszlevél és viszontválasz – benyújtására ad lehetőséget, de a bíró dönt arról, hogy szükség van-e a második iratváltásra és akár el is hagyhatja azt.Forrás: kormany.hu