Az önálló zálogjog bevezetése növelheti a magyar bankszektor versenyképességét

Az önálló zálogjog ismételt bevezetése a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) növelheti a hitelezési volument és így a magyar bankszektor versenyképességét – mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter a kódex módosítását kezdeményező javaslat parlamenti vitáját megnyitó expozéjában 2016. május 18-án.

A miniszter hangsúlyozta, az önálló zálogjog újraszabályozásáról nem lobbiérdekek, hanem tudományos szintű elemző munka alapján, szigorú szakmai alapokon született döntés. Hozzátette: a jogintézmény ellenzői szerint az önálló zálogjog követeléstől független átruházhatósága miatt fennáll a veszélye a zálogkötelezett kétszeres teljesítésének, azonban a javaslat – átvéve a német példát – kiegyensúlyozott szabályozást teremt, amely teljes mértékben biztosítja a zálogkötelezett védelmét, ugyanakkor nem fosztja meg az önálló zálogjogot azoktól az előnyöktől, amelyek a hitelezők számára vonzóvá teszik ezt a konstrukciót. A zálogjogi szabályozást érintő további fontosabb módosítások között említette, hogy a javaslat bővíti az óvadékul szolgáló vagyontárgyak körét, ezzel együtt pedig áttekinthetőbbé és egyértelműbbé teszi az óvadéki szabályokat. Trócsányi László fontos fogyasztóvédelmi újításként jellemezte, hogy a fogyasztóval szemben – néhány sajátosan szabályozott eset kivételével – a zálogjogosult csak bírósági végrehajtás útján gyakorolhatja a kielégítési jogát.Forrás: kormany.hu