Az ingatlan-végrehajtás a bírói gyakorlat tükrében

A Vht. általánosságban teszi végrehajthatóvá az adós ingatlanát a pénzkövetelés behajtása céljából: az ingatlan attól függetlenül végrehajtható, hogy kinek a tulajdonában, illetve kezelésében van, hogy milyen az ingatlan jellege, művelési ága.

Nem képezi továbbá akadályát az ingatlan végrehajtás alá vonásának az ingatlant terhelő jog vagy tilalom, így a bűnügyi zárlat tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése sem.Forrás: jogiforum.hu