Az Európai Bíróság érvénytelenítette az adatok megőrzéséről szóló uniós irányelvet

Az Európai Bíróság érvénytelenítette az adatok megőrzéséről szóló uniós irányelvet. Az Európai Unió Bírósága kedden kihirdetett ítéletében érvénytelenítette az adatok megőrzéséről szóló uniós irányelvet, arra hivatkozva, hogy a jogszabály széles körű és különösen súlyos beavatkozást jelent a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő alapjogba, és e beavatkozás nem korlátozódik a szigorúan szükséges mértékre.

Az ír ítélőtábla, valamint az osztrák alkotmánybíróság - különböző jogvitákra tekintettel - azt kérte az Európai Bíróságtól, hogy vizsgálja meg az irányelv érvényességét a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a személyes adatok védelméhez való jog szempontjából. Az adatokhoz való hozzáférés nincs bíróság vagy független közigazgatási szerv előzetes ellenőrzéséhez kötve - folytatta kifogásait a bíróság. Az irányelv - állapította meg az Európai Bíróság - nem ír elő kellő biztosítékokat, amelyek lehetővé tennék az adatok hatékony védelmét a visszaélés veszélyével szemben, valamint az adatokhoz való bármely jogtalan hozzáféréssel, illetve azok bármely jogtalan használatával szemben.Forrás: hir3.hu