Az élettársi kapcsolatban élőknek gondjaik lehetnek az örökösödéssel

Az elmúlt években jelentősen szigorodtak a termőföldszerzési szabályok, és a gazdálkodók közül egyre többen szembesülhetnek azzal, hogy nem tudják örökül hagyni a kiskertet vagy a termőföldet az élettársukra, vagy a szomszédra, aki idős napjaikban gondoskodik róluk.

Hazánkban jelenleg az a jellemző, hogy nem azok művelik a földet, akinek a tulajdonában van, hanem odaadják földhasználatba másoknak. Ezért szeretnék az új földforgalmi törvény révén, a szerzési korlátozásokon keresztül elősegíteni azt, hogy azok szerezhessenek földet, akik valóban annak megművelésével foglalkoznak. Ezért szigorodott a végrendelkezés is ebben a tekintetben: a nem közeli hozzátartozóra, vagy arra, aki nincs benne az örökléses hozzátartozói körben, végintézkedéssel csak egy hektár földet lehet hagyni, és ebbe beleszámít az öröklés pillanatában a tulajdonában lévő földterület is, ha nem földműves. Az új Polgári Törvénykönyv törvényes örökösként az élettársat nem ismeri el, ezért az élettársra is vonatkozik ez az egyhektáros korlát. A régi végrendeletek érvényesek maradtak ugyan, de megváltozott a Ptk. is és életbe lépett az új földforgalmi törvény is, így már nem minden esetben lehet ezen végrendeletek alapján örökölni. Bár a végrendelet megírásakor úgy tűnt, hogy örökül lehet hagyni a földet, azonban a végrendelet érvényesülése szempontjából a halál pillanata számít, és ha az örökhagyó „túlélte” az új földforgalmi törvény hatályba lépését, akkor annak a szerzési korlátai már érvényesülni fognak.Forrás: hirado.hu