Az alkotmányjog oktatás legújabb sarokkövei

„Ki viszi át a túlsó partra…? – Európai alkotmányosság és jogászképzés” címmel tartott kerekasztal-beszélgetést az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke új tankönyvei megjelenése alkalmából [Bodnár Eszter – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (szerk.): Alkotmányos tanok I-II., HVG-ORAC, 2018; Somody Bernadette – Szabó Máté Dániel – Vissy Beatrix – Dojcsák Dalma: Alapjogi tanok I-II., HVG-ORAC, 2018].

A 2019. április 16-ai kerekasztal-beszélgetésnek, amelynek a Magyar Ügyvédi Kamara székházának klubterme adott otthon, hozzászólói voltak dr. Kukorelli István egyetemi tanár, mint házigazda, dr. Paczolay Péter egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság volt elnöke, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája és dr. Gárdos-Orosz Fruzsina egyetemi docens, az MTA TK Jogtudományi Intézet igazgatója.Forrás: arsboni.hu