Az Alkotmánybíróság ereje

„Az Alkotmánybíróság és törvényhozás viszonya Magyarországon 1990–2015. A JUDICON projekt eredményei” – címmel 2018. január 25-én mutatta be Pócza Kálmán az MTA TK jogtudományi Intézetében annak a projektnek az eredményeit, mely a visegrádi országok, valamint Németország és Románia alkotmánybíróságának „erejét” vizsgálja, azok jogalkotásra gyakorolt hatása alapján.

A JUDICON kutatási projekt Németországban, Romániában és a visegrádi államokban vizsgálja az Alkotmánybírósági döntések erejét a jogalkotásra gyakorolt kényszerítő hatásuk alapján. A kutatás alapvető kérdése az, hogy milyen mértékben korlátozták a régiós alkotmánybíróságok a törvényhozás mozgásterét.Forrás: jogiforum.hu