Az alkotmánybíróság 2019. December 20-tól 2020. Január 3-ig ítélkezési szünetet tart

Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele.

Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben megállapított, így az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidőket.Forrás: alkotmanybirosag.hu