Az adatkezelő fogalma a GDPR szerint: adatkezelői minőség tényleges adatkezelés nélkül?

Az Európai Unió Bíróságának 2018. június 5-i ítélete a Facebookon fenntartott rajongói oldalak adatkezelésével kapcsolatban.

Az Európai Bíróság megállapította, hogy a Facebookon fenntartott rajongói oldal adminisztrátora, beállítási tevékenysége révén közreműködik a rajongói oldalát meglátogató személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó célok és ezen adatkezelés módjának meghatározásában. Ezért ezen adminisztrátorokat adatkezelőnek kell tekinteni. Az Európai Bíróság mindazonáltal hozzátette, hogy bár az adminisztrátor is adatkezelőként vesz részt a Facebook-használók, valamint a Facebookon fenntartott rajongói oldalakat korábban meglátogató személyek személyes adatai kezelésében, nem feltétlenül jelenti a személyesadat-kezeléssel érintett különböző szereplők (jelen esetben a Facebook és az adminisztrátor) azonos felelősségét.Forrás: profitline.hu