Amit a végrehajtás felfüggesztéséről tudni érdemes

A végrehajtás fő célja, hogy a végrehajtást kérő lehetőség szerint minél hamarabb az őt megillető követeléshez hozzájusson az adós önkéntes teljesítése elmaradása esetén, a végrehajtó által alkalmazott állami kényszer által.

Az eljárási cselekmények láncolta során azonban bekövetkezhetnek olyan körülmények, melynek során a végrehajtás felfüggesztésének lehet helye. A tanulmány célja a végrehajtás felfüggesztése esetköreinek átfogó bemutatása, mely által áttekinthetővé válik, hogy milyen estekben kerülhet sor a végrehajtás felfüggesztésére, arra mely bíróságnak van hatásköre, illetve milyen eljárási szabályok betartásával szükséges eljárni a határozat meghozatala során.Forrás: jogiforum.hu