Állítási szükséghelyzet - egy újonnan nevesített jogintézmény a polgári perrendtartásban

Egy perben a jelentős tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valósnak fogadja el. De mi van akkor, ha ezt az ellenérdekű fél miatt nem tudja megtenni?

Mi van akkor, ha az ellenérdekű fél a jogvita eldöntése szempontjából fontos információt tart vissza? - Az új polgári perrendtartás egy új jogintézményt nevesít a probléma megoldására.Forrás: jogiforum.hu