Alkotmánybírósági mustra – Minősített közérdekű adatok

Az Alkotmánybíróság szerint egy rendőri intézkedésről készült fotó hozzájárulás nélkül is nyilvánosságra hozható, ha a nyilvánosságra hozatal nem öncélú. A testület nem találta alaptörvény-ellenesnek, hogy a közjegyzői szolgálat nem a 70. életév, hanem az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével szűnik meg.
AB határozat bírói döntés alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről (IV/878/2013.) Az Alkotmánybíróság szeptember 23-án megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. Az indítványozó hírportálján nyilvánosságra hozta közfeladatot ellátó rendőrök képmását, akik polgári jogi pert indítottak a hírportál ellen. A bíróság az ítéletben megállapította a személyiségi jogok megsértését, mivel a közhatalmat gyakorló rendőr képmását nem tekintette közérdekből nyilvános adatnak. Az indítványozó szerint azonban nem csak a közszereplőkkel, hanem a közfeladatot ellátó személyekkel kapcsolatban is tágabb a véleménynyilvánítás szabadsága, mint más személyeknél. Kifejti, hogy a rendőr – mint közhatalom gyakorló – e minőségével kapcsolatos véleménynyilvánítással szemben nem hivatkozhat alapvető jogaira.

Forrás: jogiforum.hu