Alkotmánybíróság előtt a fesztiválok okozta zajártalmak

Az Alkotmánybíróság 2016. május 17-én teljes ülést tart, melynek keretében egyebek között három munkaügyi bírósági döntés elleni beadványt vizsgál.

Vizsgálja továbbá a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (4) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll indítványt (zajártalom fesztivál miatt).Forrás: orientpress.hu