Alkotmánybíróság: döntés öt különvéleménnyel, hét párhuzamos indoklással

Az Alkotmánybíróság honlapján elérhető az Ab azon határozata, amely szerint nem alaptörvény-ellenes a választási eljárásról szóló törvény azon passzusa, amely a magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár számára nem biztosítja a levélben történő szavazás lehetőségét.

Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 266. § (2) bekezdése "magyarországi lakóhellyel nem rendelkező" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte. Az Alkotmánybíróság szerint az alkotmányjogi panasz nem volt megalapozott. A testület megállapította: a levélszavazás csupán a szavazás egyik lehetséges, de nem kizárólagos módja. Az indítványozó választópolgárt a támadott szabályozás nem korlátozta a szavazáshoz való jogában: mindkét (listás és egyéni választókerületi) szavazatát leadhatta, a választójog alkotmányos védelmi körét a kifogásolt szabályozás nem érintette. Az indítványozó által hivatkozott alapjogsérelem és a támadott rendelkezés között nem áll fenn tartalmi kapcsolat, így a támadott szövegrész megsemmisítése sem vezetett volna az indítványozó által szükségtelennek ítélt alapjogi korlátozás megszüntetéséhez. A határozathoz Czine Ágnes, Lévay Miklós, Pokol Béla, Stumpf István és Szalay Péter alkotmánybírók különvéleményt, Balsai István, Dienes-Oehm Egon, Juhász Imre, Salamon László, Sulyok Tamás, Szívós Mária, és Varga Zs. András alkotmánybírók párhuzamos indokolást csatoltak.Forrás: gondola.hu