Alaptörvényt sértett a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a döntést

Sem a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, sem a polgári perrendtartásról szóló törvény nem zárja ki azt, hogy a bíróság megvizsgálja, hogy ténylegesen fennáll-e a köztartozás - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/660/2019. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó önkormányzati képviselői megbízatását a képviselő-testület arra hivatkozva szüntette meg, hogy a tisztségre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján méltatlanná vált, mert köztartozását értesítés ellenére sem rendezte. Az indítványozó a határozattal szemben bírósághoz fordult, keresetében arra hivatkozott, hogy ugyan a határozathozatal időpontjában a köztartozás-mentességi adatbázisban még nem szerepelt, tartozása azonban elévülés folytán már nem állt fenn.Forrás: jogiforum.hu