Alaptörvényt sért az óvodai felmentés és az iskolaérettség szabályozása

Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az iskolaérettség kérdése egyedi, és esetenként szakmai mérlegelést is szükségessé tevő kérdés, a gyermekeknek alkotmányos joguk van arra, hogy tanulmányaikat iskolaéretten kezdjék meg.

Az iskolaérettség, mint szakkérdés megállapítása elsősorban a szülő joga, azonban az óvoda jelzéssel kell, hogy élhessen az Oktatási Hivatal felé azokban az esetekben, amikor a szülő bármilyen okból elmulasztja benyújtani a vonatkozó kérelmet - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1437/2021. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában.Forrás: jogiforum.hu