Alaptörvényt sért a közalkalmazotti törvény végrehajtási rendelete

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kifogásolt szövegrészt

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék célja, hogy többletjuttatásban részesítse azokat a közalkalmazottakat, akik tevékenységüket nehéz körülmények között végzik, és e tekintetben a település jogállása nem bír relevanciával - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1304/2018. számú, jogszabályi rendelkezés szövegrészét megsemmisítő határozatában.

Az összevont alkotmányjogi panaszok alapjául szolgáló ügy lényege szerint az indítványozók nyugdíjba vonulásukat követően nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos megfizetésére nyújtottak be kérelmet, majd fizetési felszólítást munkáltatójukhoz, amely bírósági eljáráshoz vezetett. A Kúria a támadott ítélete indokolásában kifejtette, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint ilyen pótlékra az jogosult, aki társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések között szereplő községben végzett munkát; a város, amelyben az indítványozók a munkájukat végezték, pedig nem tekinthető községnek.Forrás: jogiforum.hu