Alapjogi jogalanyiság - Májusi Ab-mustra

Az Alkotmánybíróság teljes ülése és öttagú tanácsai májusban egyebek között támogatás visszafizetése ügyében, az ügyész polgári eljárásbeli részvételével kapcsolatos költség előlegezése és viselése témájában, szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetéséről döntött.

Az Alkotmánybíróság májusban egy bírósági ügy kapcsán választ adott arra a kérdésre is, van-e egy állami szervnek jogosultsága alkotmányjogi panasz előterjesztésére. A bírák többsége úgy foglalt állást, hogy ha nincsenek közhatalmi jogosítványai, akkor igen.Forrás: jogiforum.hu