Aggályos a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos ítélet

Az Igazságügyi Minisztérium szakmailag aggályosnak tartja az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos döntését.

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés az Európa Tanács más részes tagállamában is alkalmazott szankció. Az EJEB kifogásolta a jelenleg hatályos magyar jogszabályt, mert véleménye szerint túl hosszú időnek, 40 évnek kell eltelnie a felülvizsgálatig. Ez szerintük jelentősen hosszabb a Bíróság egy korábbi ítéletében javasolt legfeljebb 25 évnél. Az Igazságügyi Minisztérium emlékeztet arra, hogy az EJEB más esetben elfogadta a 30 évet, vagy akár az annál hosszabb időszakot követő felülvizsgálat lehetőségét. A tényleges életfogytiglan megfelel a nemzetközi szerződéseknek, az Európai Unió tagállamainak körülbelül egyharmadában is létezik és Magyarországon is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, erős visszatartó ereje van és magas a társadalmi támogatottsága.Forrás: kormany.hu