A vezető tisztségviselő felelőssége a harmadik személyekkel szemben

A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelősségét „külső” felelősségnek is nevezzük, mikor is a gazdasági társaság kifele irányuló kapcsolatai során őt e minőségében eljárva harmadik személyeknek okozott károkért terheli helytállási kötelezettség.

Ebből a szempontból kiemelkedő jelentősége van a hitezőkkel szembeni felelősségének, melyre speciális szabályok vonatkoznak.Forrás: jogiforum.hu