A versenytilalmi megállapodások jogi háttere és menete

A törvény szerint a munkavállaló munkaviszonyának tartama alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, ami munkáltatója jogos gazdasági érdekét sérti. Ez azt jelenti, hogy amíg a munkaviszony tart, nem lehet áruló, nem dolgozhat konkurenciának, nem szállíthat adatokat, információkat.
Amennyiben a munkaviszony véget ért, a (volt) munkavállaló továbbra sem adhat át titkokat, információkat senkinek. Pl. nem adhat át ügyféllistákat, írásos vagy elektronikus dokumentumokat, védett technológiai információkat, nem keltheti volt munkáltatója rossz hírét. A védendő és tilalmas információk és titkok körét a Ptk. és a Btk. jól szabályozottan nevesíti. A mellékelt „Titoktartási nyilatkozatot” minden kollégával aláíratjuk, ez azonban csak egy plusz lelki ráhatás, ha a kollégák nem írják alá, attól még ugyan úgy vonatkoznak rá a szabályok, a felsorolás csupán a jogszabályokat ismerteti meg a munkavállalóval. Magával vihet azonban tapasztalatot, nem védett eljárásrendet, ismeretségeket, kapcsolatokat.

Forrás: gazdasagiradio.hu