A végrehajtási kifogás mint nemperes jogorvoslat típusainak és eljárásjogi hátterének ismertetése

A bírósági végrehajtás számtalan jogorvoslatot kínál, melyek közül a legjelentősebb a végrehajtási kifogás. A végrehajtási kifogást elbíráló jogalkalmazónak a Vht. és a Pp. mellett – a végrehajtás típusától függően - számtalan jogszabályt kell alkalmazni.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a végrehajtási eljárásokban nemcsak az Új Pp-t, hanem az ügyek többségében még a régi, 1952-es Pp.-t kell alkalmazni, ugyanis a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása a 2017. november 20-21. napjain megtartott értekezletén a 64. számú állásfoglalásban azt a véleményt fogadta el, hogy a 2018. január 1. előtt megindított végrehajtási eljárásokban az ezt követően előterjesztett kérelmek esetén is a régi Pp. rendelkezéseit kell alkalmazni.Forrás: jogiforum.hu