A végrehajtási igényper, mint a tulajdoni igények érvényesítésének sajátos eszköze

A tanulmány a végrehajtási igényper, mint lényegét tekintve tulajdoni per sajátosságait, az igényperrel kapcsolatosan a gyakorlatban felmerülő nehézségeket mutatja be.

A legjelentősebb problémát az igényperrel összefüggésben ezen eljárásnak az egyéb perektől, illetőleg a végrehajtási kifogástól, mint egyéb jogorvoslati eszköztől való elhatárolása, továbbá az igénykereset indításának szükségessége, lehetősége jelenti. A szerző a jelenleg hatályos szabályozáson, valamint a Kúria ítélkezési gyakorlatán keresztül szemlélteti azon rendező elveket, melyek az igényperek megindításával, illetőleg magával az eljárással összefüggésben támpontot nyújtanak.Forrás: jogiforum.hu