A törvényes bíróhoz való jog és az ügyelosztási rend kapcsolata

Problémafelvetés és kodifikációs javaslat

A tanulmány egy konkrét eset ismertetését követően felveti a 2018. január 1. napjától hatályba lépett Közigazgatási perrendtartás (2017. évi I. törvény) vonatkozásában a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyelosztási rendjével kapcsolatos esetleges anomáliák felbukkanásának lehetőségét – különös tekintettel az ún. nem kiemelt közigazgatási és munkaügyi bíróságokra.

A tanulmány áttekinti az ügyelosztási renddel kapcsolatos magyar jogszabályi rendelkezéseket, majd ezeket egy tágabb, a törvényes bíróhoz való jog értelmezési tartományába helyezi. Ennek kapcsán bemutatja az Alkotmánybíróság törvényes bíróhoz való jogra vonatkozó legfontosabb határozatait is.Forrás: jogiforum.hu