A személyes adatok büntetőjogi védelme

Magyarországon a személyes adatok általános és büntetőjogi védelmével jelenleg az adatvédelmi törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény foglalkozik, amely azonban csak az adatvédelem általános fogalomrendszerét és a személyes adatok védelmével kapcsolatos főbb előírásokat határozza meg; büntetőjogi védelmét a Büntető Törvénykönyv Különös része szabályozza.

Az Infotv. megszegése önmagában még nem bűncselekmény, tehát az ügyben a NAIH is eljárhat, ugyanakkor ha „haszonszerzés céljából” vagy „jelentős érdeksérelmet okozva” szegi meg valaki a törvényt, az már megalapozhatja a bűncselekmény elkövetésének gyanúját. Hogy a „jelenős érdeksérelem” hogyan és mikor valósul meg, azzal kapcsolatban leginkább az esetjog adhat támpontokat. A legfontosabb szempont mindig az, hogy az adott elkövetői magatartás össztársadalmi szempontból és objektíven is alkalmas legyen erkölcsi, anyagi, magán-, vagy akár közérdek-sérelem okozására. Feljelentést nem csak a sértett tehet, sőt bizonyos esetekben az államigazgatási szerveknek, hatóságoknak hivatalból is meg kell azt tennie.Forrás: orientpress.hu