A sikeres öntisztázás jellemzői - A Közbeszerzési Hatóság gyakorlatának elemzése

Az öntisztázás jogintézménye lehetőséget nyújt arra, hogy ha valakit egy korábbi jogsértése miatt kizártak a közbeszerzésekből, bizonyos feltételek teljesítése után újrainduljon tendereken. Erre 2015 ősz óta van mód, így az azóta született határozatok elemzése segítséget jelenthet az érintetteknek abban, hogy felmérjék, hogy az általuk meghozott intézkedések elégségesek lesznek-e az eredményes öntisztázáshoz.

Magyarországon a kizáró okok hatálya alá került ajánlattevők megbízhatóságát a Közbeszerzési Hatóság vizsgálja. Az öntisztázás eredményes, ha a kizárt pályázó megtérítette a bűncselekménnyel vagy kötelességszegéssel okozott kárt (vagy vállalta a megtérítését), a nyomozó hatóságokkal aktívan együttműködött a tényállás tisztázásában, a további jogsértések megelőzésére technikai, szervezeti és személyi intézkedéseket hozott.Forrás: jogiforum.hu