A polgári perrendtartás alkalmazása a bírósági végrehajtás során

A végrehajtási eljárás különlegességét az adja, hogy a polgári perrendtartás szabályainak alkalmazása és betartása – ahogy az dolgozatomban bemutatásra kerül – túlnyomórészt nem a bíróság feladata, hanem az önálló bírósági végrehajtó felelőssége.

Kérdés, hogy az eljáró végrehajtó – akiknél csak az utóbbi időben került bevezetésre a kötelező jogi képzettség – milyen „útjelzőkkel” találkozik jogalkalmazása során, tekintve, hogy mind a jogtudomány, mind a bírósági joggyakorlat sok ellentmondást tartalmaz.Forrás: jogiforum.hu