A mező- és erdőgazdasági földekről szóló törvény az Alkotmánybíróság előtt

Az Alkotmánybíróság ma, december 15-én teljes ülés keretében többek között foglalkozik a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. tv. 108. § (2) bekezdés (haszonélvezeti jog) alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálatával is.

Forrás: orientpress.hu