A legfőbb ügyész legfőbb fegyvere – jogorvoslat a törvényesség érdekében

A média révén több olyan, egyébként is nagyobb sajtóérdeklődéssel kísért ügyben hozott másodfokú bírósági döntés keltette fel a jogalkalmazók, illetve a társadalom tagjainak a figyelmét, esetenként felháborodását, amelyekben a másodfokon eljárt bíróságok az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezték és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasították, gondoljunk csak a Biszku-ügyre vagy a Portik Tamás elleni egyik büntetőügyre.

A jogalkalmazás a legfőbb ügyész által a törvényesség érdekében előterjeszthető jogorvoslattal reagált a bíróságok hatályon kívül helyezésére, illetve ezen jogintézmény kapcsán született meg a 2/2015. számú büntető jogegységi határozat.Forrás: arsboni.hu