A különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás a gyermeki jogok tükrében

Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése a szülői felügyelet, ezzel együtt a kapcsolattartás szabályozása körében számos változást hozott. E témakör a korábbi különálló törvény, a Csjt. elhagyásával a Polgári Törvénykönyv negyedik könyvében került szabályozásra, hangsúlyozva annak fontosságát a polgári jog keretein belül.

A szülői felügyeleti jog tartalmát jogok és kötelezettségek teszik ki, melyek a gyermek oldaláról jogosultságok, a szülő oldaláról pedig jogok és kötelezettségek formájában jelennek meg. Ennek része a kapcsolattartás joga, amely a gyermeket és a szülőt egyaránt megilleti.Forrás: jogiforum.hu