A közfoglalkoztatásnak nem lehet feltétele az életvitel

Ab-döntés a vagyoni helyzet szerinti rejtett diszkrimináció ellen

A testület megállapította: az alapvető jogok biztosa által támadott egyik törvényi rendelkezés diszkriminatív jelleggel, szükségtelenül korlátozza a közfoglalkoztatottak magánszférához való jogát.

A közfoglalkoztatási jogviszonynak rendszeridegen - a lakókörnyezet rendezettségével összefüggő - feltételekkel való megterhelése önkényes jogalkotói döntés. Ezért az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek találta, és megsemmisítette a támadott szabályozást.Forrás: jogiforum.hu