A keresetlevél útja közigazgatási perekben

A 2018 januárjától hatályos közigazgatási perrendtartás rendelkezései

A 2018. január 1-jétől hatályos közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) a jelenleg hatályos perrendi szabályokhoz képest részben új, különösen a nem jogi képviselővel eljáró személyek tekintetében kedvezőbb módon szabályozza a keresetlevél benyújtását.

A Kp. szabályai szerint a keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekményt megvalósító első fokon eljárt közigazgatási szervhez – egyfokú eljárás esetén az eljárt közigazgatási szervhez – kell benyújtani a cselekmény közlésétől számított harminc napon belül, közlés hiányában pedig a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül.Forrás: jogiforum.hu