A jogutódlás mint a végrehajtás elrendelésének és foganatosításának esetleges akadálya

A tanulmány a jelentős joghatása ellenére a Vht.-ban röviden szabályozott jogutódlás jogintézményt mutatja be a bírósági gyakorlat tükrében. Felhívja a figyelmet a bírósági közvetítés végrehajtási ügyekben való alkalmazásának lehetőségére, emellett összehasonlítja a jogutódlás és az elévülés jogintézményét a Vht. szempontjából.Forrás: jogiforum.hu