A jogosult hozzájárulása nélkül is digitalizálhatóak a könyvtári könyvek

Szerzői jogi kérdésekben döntött az Európai Unió Bírósága

A tagállamok engedélyezhetik a könyvtáraknak, hogy azok a gyűjteményeik részét képező bizonyos könyveket elektronikus olvasóhelyeken történő rendelkezésre bocsátás céljából a jogosultak beleegyezése nélkül digitalizáljanak. A tagállamok bizonyos korlátok és feltételek – mint például a jogosultak részére történő méltányos díjazás megfizetése – mellett engedélyezhetik a felhasználók részére a könyvtárak által digitalizált könyvek papírra való nyomtatását vagy USB-kulcsra való mentését - áll az Európai Unió Bírósgának ítéletében.
A C117/13. sz. ügyben hozott ítélet - Technische Universität Darmstadt kontra Eugen Ulmer KG A szerzői jogi irányelv értelmében a szerzőknek kizárólagos joguk van műveik többszörözésének és nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, illetve megtiltására. Az irányelv ugyanakkor lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy e jog alól bizonyos kivételeket vagy annak tekintetében bizonyos korlátozásokat állapítsanak meg. E lehetőség fennáll többek között a nyilvánosság számára hozzáférhető könyvtárak tekintetében is, amelyek az e célra kijelölt terminálokon keresztül, kutatás vagy egyéni tanulmányok lehetővé tétele céljából bocsátanak rendelkezésre gyűjteményeikbe tartozó műveket a felhasználók részére. A jelen ügyben a Bundesgerichtshof (Németország szövetségi bírósága) arra kérte a Bíróságot, hogy pontosítsa e jog terjedelmét, amellyel Németország élt.

Forrás: jogiforum.hu