A jogi nyelv jövője

A jogi nyelv statikussága és a köznyelv dinamizmusa közötti ellentmondás feloldására több kísérlet is történt az elmúlt években. A közérthetőség hiánya nemcsak a joghoz való hozzáférést gátolja, hanem a jogszabályok, jogi eljárások céljának megvalósulását is.

Móra Ferenc Mihály folyamatba tétele című, 1935-ben írt novellája arról szól, hogy Mihály, az átokházi paraszt nem tudja, mi a különbség folyam és folyamat között, azaz nem érti a jogi nyelvet. Márpedig a narráció szerint „sablonos hivatali nyomtatvány volt, amellyel Mihály fölszólíttatik, hogy magyar állampolgárságát hat hét alatt igazolja, különben folyamatba tétetik az eljárás a föltételesen megadott italmérési engedély megvonása iránt”.Forrás: jogiforum.hu