A jogalkotó sértette meg a vállalkozáshoz való alapjogot

Az Ab mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet állapított meg

A vállalkozáshoz való alapjog védelmi köre egyaránt kiterjed a piacra lépésre, továbbá a már megkezdett tevékenység folytatására is, azonban a szóban forgó alapjog a jogi környezet változatlanságát nem garantálja - szögezi le az Alkotmánybíróság II/757/2016. számú, jogalkotói mulasztás által előidézett alaptörvény-ellenességet megállapító határozatában.

Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy az elektronikus cigaretta és a kapcsolódó termékek kiskereskedelmének koncesszióköteles dohányboltokra történő korlátozásával egyidejűleg nem rendelkezett a vállalkozáshoz való jog korlátozásával érintettek megfelelő kompenzációjáról, így felhívta az Országgyűlést arra, hogy jogalkotói kötelezettségének eleget tegyen.Forrás: jogiforum.hu