A házastársi tartás jogintézménye

A házasság fennállása alatt a házastársaknak speciális jogaik és kötelezettségeik vannak. Ilyen megkérdőjelezhetetlen kötelezettség az egymás támogatása is. Mi a helyzet azonban akkor, ha a kapcsolat a társak között megromlik és válásra kerül sor? A felek a kapcsolatuk megszakadása után is felelősséggel tartoznak egymás iránt.

A Ptk. úgy rendelkezik, hogy a házassági életközösség megszűnése esetén házastársától, a házasság felbontása esetén volt házastársától tartást követelhet az, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani. Ez alapján a házastársi tartás két esetkörét lehet megkülönböztetni. Egyrészt a házasság felbontását követő tartást, másrészt a házassági életközösség megszűnése esetére bekövetkező tartás esetét.Forrás: itelet-pazmany.blog.hu