A gyermektartás új szabályai - az új Polgári Törvénykönyv alapján

Az új Ptk. Családjogi könyve a régi szabályokat nagyvonalakban megtartotta, de a kialakult bírói gyakorlatot a jogszabály részévé tette, és bevezetett néhány érdekes újdonságot.

A kiskorú gyermek tartására a szülő ezentúl nem a saját szükséges tartásának rovására, hanem annak korlátozásával is köteles. Ugyanakkor érvényben maradt az a rendelkezés, miszerint ezt a szabályt nem kell alkalmazni akkor, ha a gyermeknek a tartására kötelezhető más, egyenesági rokona van. Ez jelentheti azt is, hogy ha a különélő szülőnek nincs jövedelme, netán azt esetleg olyan ügyesen rejtegeti, hogy „nem fogható meg”, akkor a tartásdíjat lehet követelni a jómódú, de legalábbis magasnak számító nyugdíjjal rendelkező nagyszülőtől is. A nagykorú, tovább tanuló gyermek tartására vonatkozó szabályozásban a legfontosabb változás, hogy a bírói gyakorlat által kialakított alapelvek maradéktalanul bekerültek a törvénybe. Így az a nagykorú, tovább tanuló gyermek jogosult a tartásra, akinek tanulóévei folyamatosak, azokban nincs indokolatlan megszakítás, és aki nem érdemtelen. A tartásdíjat a kérelem benyújtásától számított 6 hónapra visszamenőleg lehet igényelni. Abban az esetben, ha a jogosult igazolja, hogy a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett, 3 évre visszamenőleg lehet követelni a meg nem fizetett tartásdíjat.Forrás: jogiforum.hu