7,5 millióra perelte a lányát, de a bíróság kimondta, meg lehet élni 115 ezer forintból

A szülőtartás nem alanyi jog. A polgári törvénykönyv szerint akkor kaphat valaki rokonaitól tartást, ha önhibáján kívül nem képes eltartani saját magát, és nincs (volt) házastársa, élettársa, akit tartásra kötelezhetnének.

Ez esetben az apa felesége meghalt, nincs tartásra kötelezhető társa. A kérdés tehát az volt, rászorul-e a tartásra. Az iratokból az derül ki, hogy az apa saját és elhunyt házastársa jogán összesen 115 ezer forint öregségi nyugdíjat kap. A bíróság szerint a megjelölt költségek alapján ez az összeg nagyrészt elegendő lehet a felperes havi lakhatására. A bíróság azt is megállapította, hogy bár nem lehet könnyű együtt élni a súlyos beteg apával, ez nem lehet ok arra, hogy szülőtartást állapítsanak meg. Továbbá arra is kitértek, hogy a Ptk. nem teszi lehetővé egyösszegű tartásdíj megállapítását, tehát ilyen megközelítésben sem indokolt a kereset. Érdekes, hogy bár a fentiek miatt megalapozatlannak ítélte a bíróság a keresetet, ettől függetlenül vizsgálták az érdemtelenség kérdését is – bizonyítási eljárást folytattak le ennek tisztázására. Sokat elárul az ügyről az a két mondat, amit a bíróság az ítélet végén megjegyzésként leírt. E szerint a felperesi képviselő és alperes között fennálló elmérgesedett viszony anyagi jellegű rendezéséhez nem lehet eszköz a felperes helyében és nevében indított szülőtartási per. A jogérvényesítés nem a számonkérés, illetve a testvérek közötti bosszú eszköze.Forrás: 24.hu