4 éve parkol a magyar adóegyezmény a szenátusban

Az ítélet indoklásában feketén-fehéren az áll, hogy az 1996-ban kötött amerikai–svájci kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény információcserére vonatkozó rendelkezései az információszolgáltatás feltételeként megkövetelik a konkrét bizonyítékot , és mivel a 2010-ben megkötött újabb egyezmény – amely ilyen kitételt már nem tartalmaz – még nem lépett hatályba, a megkeresésnek jogalapja nincs.

A bírósági ítélet ugyancsak kifejtette, hogy pusztán az a tény, hogy az amerikai állampolgárok „elfelejtették” bevallásukban feltüntetni svájci jövedelmüket, önmagában nem minősíthető adócsalásnak – csak adóelkerülésnek –, amely esetre viszont az 1996-os egyezmény szerint információcserére vonatkozó államközi eljárás nem indítható A törvényt az USA Kongresszusa 2010-ben fogadta el, célja a külföldön bankszámlát fenntartó amerikai egyesült államokbeli adófizetők adóelkerülése elleni fellépés , illetve mostanra az is, hogy az el nem fogadott adóegyezmények hatályán kívül is egyfajta jogalapot teremtsen az adóhatóságok közötti kétoldalú információcserére. Ugyanakkor, tette hozzá Szmicsek Sándor, a svájci bíróság januári döntése megkérdőjelezi a FATCA használhatóságát , hiszen az ítélet annak tudatában és annak ellenére született, hogy Svájc 2013. A svájci bíróság megítélése szerint ugyanis a FATCA annyiban alkalmazható , amennyiben a hatályos kettős adóztatási egyezmény arra lehetőséget ad.


Forrás: profitline.hu