Az alkotmányjog oktatás legújabb sarokkövei

Jogi hírek
Az alkotmányjog oktatás legújabb sarokkövei

„Ki viszi át a túlsó partra…? – Európai alkotmányosság és jogászképzés” címmel tartott kerekasztal-beszélgetést az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke új tankönyvei megjelenése alkalmából [Bodnár Eszter – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (szerk.): Alkotmányos tanok I-II., HVG-ORAC, 2018; Somody Bernadette – Szabó Máté Dániel – Vissy Beatrix – Dojcsák Dalma: Alapjogi tanok I-II., HVG-ORAC, 2018].

A 2019. április 16-ai kerekasztal-beszélgetésnek, amelynek a Magyar Ügyvédi Kamara székházának klubterme adott otthon, hozzászólói voltak dr. Kukorelli István egyetemi tanár, mint házigazda, dr. Paczolay Péter egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság volt elnöke, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája és dr. Gárdos-Orosz Fruzsina egyetemi docens, az MTA TK Jogtudományi Intézet igazgatója.

Forrás: arsboni.hu

Független vélemény pénzért – a magánszakértők

Jogi hírek

A polgári perrendtartási törvény jelentős szerepet tulajdonít a magánszakvéleményeknek, amelyektől a régi, szinte kizárólag a kirendelt szakértőkre támaszkodó ítélkezési gyakorlat reformját és ellensúlyozását várják.

A bíróságok ugyanis korábban túlságosan nagy mértékben hagyatkoztak az általuk kirendelt szakértőkre, álláspontjukat szinte megkérdőjelezhetetlen igazságnak fogadták el, ami különféle anomáliákhoz vezetett.

Forrás: itelet-pazmany.blog.hu

A végrehajtási eljárás felfüggesztésének esetei különös tekintettel a méltányolható körülményekre

Jogi hírek
A végrehajtási eljárás felfüggesztésének esetei különös tekintettel a méltányolható körülményekre

A média mostanában egyre többet foglalkozik a végrehajtási eljárásokkal, amelynek aktualitása a jelenleg is tartó kilakoltatási moratóriumnak is köszönhető.

Jelen tanulmány a Miskolci Törvényszék Elnöke által meghirdetett cikkíró pályázatra készült, és egy átfogó képet ad a végrehajtási eljárás felfüggesztésére vonatkozó szabályokról mind elméleti mind gyakorlati szempontból, különösen nagy hangsúlyt fektetve a kialakult bírói gyakorlatra.

Forrás: jogiforum.hu

Nyilatkoznom kell a részarány-tulajdonról? De mi is az a részarány-tulajdon?

Jogi hírek
Nyilatkoznom kell a részarány-tulajdonról? De mi is az a részarány-tulajdon?

A termőföld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések speciálisnak számítanak egy termőföldnek nem minősülő ingatlan tárgyában létrejött szerződéshez képest a jogszabályok által előírt alaki és tartalmi követelmények miatt.

Az alaki követelmények körében feltétlenül ki kell emelnünk az ún. biztonsági okmányt, vagy, ahogy az ügyvéd kollégák gyakran emlegetik, zöld papírt. A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéseket egy példányban ezen a biztonsági okmányon kell elkészíteni, mert csak így lesz alkalmas a szerződés arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson.

Forrás: arsboni.hu