BH 2019.6.162 I. A hatályos Be. 788. § (1) bekezdése nem tesz különbséget a között, hogy a sértett természetes vagy jogi személy-e, a pótmagánvádló jogi képviseletét kötelező jelleggel előírja, s ennek hiánya a vádindítvány elutasítását eredményezi [Be. 794. § (1) bek. b) pont]. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy a pótmagánvádlónak több képviselője is lehessen. Ehhez képest - a törvényi feltételeknek megfelelő - eltérő személy készítheti el a vádindítványt, nyújthat be beadványokat, valamint gyakorolhatja a tárgyaláson való részvétel jogát. II. A pótmagánvádló képviselőjének költségigényére a bűnügyi költségre vonatkozó szabályok az irányadók [Be. 145. § (1) bek. c) pont]. A 2018. július 1-jétől hatályos 19/2018. (VI. 28.) IM rendelet 5. §-a értelmében, az 1. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján a pótmagánvádló meghatalmazott képviselője költségének megállapítása során az eljárási cselekményen való megjelenésével kapcsolatos úti-, szállásköltség, illetve parkolási díj, a terhelt indítványára készített hang- vagy kép- és hangfelvétel készítésének költsége, telefon, telefax, postai, egyéb indokolt és szükséges költségek megtérítése tekintetében a hivatkozott rendelet felhívott rendelkezéseit, míg a pótmagánvádló képviselője díjának megállapítása során a 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (1), (4) és (7) bekezdéseiben foglaltakat - a kirendelt védőre vonatkozó szabályozást - kell megfelelően alkalmazni [Be. 145. § (1) bek. c) pont, 788. § (1) bek.]. Teljes határozat megtekintése