BH 2019.2.42 I. A bíróság akár a vádemelés után, akár a tárgyalás megkezdése után egyesítheti az eljárás azonos szakaszában folyamatban lévő ügyeket, ha azok együttes elbírálása a büntetőeljárásban részt vevő személyre tekintettel célszerű. Az ügyeket egyesítő végzés nem ügydöntő határozat, így ellene a felülvizsgálat törvényben kizárt [Be. 146. § (1) bek., 536. § (2) bek., 648. § b) pont]. II. Amennyiben a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények egyikét az új büntetőtörvény, vagy a büntetőtörvény valamely új rendelkezésének hatálybalépése után követték el, a bűnhalmazatban lévő valamennyi bűncselekményt az új törvény, illetve az új törvényi rendelkezések alkalmazásával kell elbírálni [Btk. 2. § (1) bek.]. III. Amennyiben beteg édesapja helyett ténylegesen a terhelt jár el a gazdasági társaság ügyeiben, köt szerződéseket, megállapodásokat, intézi a beszerzéseket, és e minőségében foglalkozásának felhasználásával és szándékosan elköveti a költségvetési csalás bűntettét, a csődbűncselekményt, a hamis magánokirat felhasználásának vétségét, továbbá egy gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult képviselőjeként a számvitel rendje megsértésének bűntettét, mint a gazdálkodó szervezet ténylegesen egyszemélyi vezetőjével szemben a foglalkozástól eltiltás alkalmazásának valamennyi törvényi előfeltétele megvalósul [Btk. 52. § (1) bek. a) pont, 54. § a) pont]. Teljes határozat megtekintése