BH 2018.2.38 I. Az Alkotmánybíróság 34/2013. (XI. 22.) AB határozatnak nincs visszaható hatálya, ezért az e határozat meghozatala előtt a nyomozás során a törvényszék egyesbírájaként eljárt bíró a bíróság további eljárásából nincs kizárva [Be. 21. § (3) bek. a) pont, 207. § (6) bek., 373. § (1) bek. II. b) pont]. II. A nyomozási bírónak az előzetes letartóztatás, házi őrizet, ideiglenes kényszergyógykezelés tárgyában hozott határozatát felülbíráló törvényszék tanácsának tagjaként eljáró bíró a 2016. november 30. után indult büntetőeljárások esetében minősül kizártnak [Be. 131. § (3) bek., 138. § (3) bek., 142. § (4) bek., 215. § (3) bek., 373. § (1) bek. II. b) pont, 486. §, 606/B. §, Alkotmánybíróság 21/2016. (XI. 30.) számú határozata]. III. Amennyiben az első fokon eljárt törvényszék a tanács összetételének változása miatt a tárgyalást elölről kezdte, nincs jelentősége annak, hogy az ezt megelőzően tartott tárgyaláson a tanács egyik ülnök tagjának megbízatása érvényes volt-e vagy sem [Be. 373. § (1) bek. II. b) pont, 373. § (1) bekezdés III. a) és b) pont]. IV. Amennyiben az irányadó tényállás nem tartalmazza azt, hogy az üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntettét elkövető terhelt tisztában volt a sértett életkorával, és ez megfelel a mérlegelt bizonyítékoknak, a cselekményt azonban a bíróság ennek ellenére a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetettként minősíti, nem indokolási kötelezettségét szegi meg, és a rendelkező rész sem teljes mértékben ellentétes az indokolással, hanem törvénysértő a cselekmény minősítése [1978. évi IV. tv. 205. § (2) bek., illetve (3) bek. a) pont; Be. 373. § (1) bek. III. a) és b) pont]. V. Nincs helye felülvizsgálatnak, ha a törvénysértés különleges eljárás lefolytatásával orvosolható. Miután akkor, ha a bíróság a vagyonelkobzásról nem vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett, a törvénysértés különleges eljárás lefolytatásával orvosolható, így erre tekintettel a felülvizsgálati eljárásban a vagyonelkobzás nem támadható [Be. 416. § (4) bek. c) pont, 570. § (1) bek. a) pont]. VI. Kizárólag a bűncselekmény téves minősítése miatt felülvizsgálatnak nincs helye, ahogy a jogerős határozatban megállapított büntetés sem támadható önmagában; felülvizsgálatnak akkor van helye, ha a cselekmény törvénysértő minősítése vagy más anyagi jogszabály sérelme miatt került sor a törvénysértő büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására [Be. 416. § (1) bek. b) pont]. Teljes határozat megtekintése