BH 2017.3.78 I. A büntetőeljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő törvény szerint kell lefolytatni, és a bűncselekmény elbírálása során vagy az elkövetéskor, vagy az elbíráláskor hatályos büntetőtörvényt kell alkalmazni, azok kombinálása nem lehetséges. 2014. január 1. napjától kezdődően a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagja által a szolgálati helyen, illetve a szolgálattal összefüggésben elkövetett más - nem katonai - bűncselekmény elbírálására is kiterjed a katonai büntetőeljárás hatálya. Ezért, ha a terheltek egyike az elbíráláskor hatályos törvényi rendelkezés szerint a bűncselekmény elkövetésekor szolgálatot teljesítő hivatásos tűzoltótisztnek, ekként hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos tisztjének minősül, és az elbíráláskor hatályos törvény számára kedvezőbb elbírálást eredményez, vele szemben katonai büntetőeljárás lefolytatásának lehet helye akkor is, ha az elkövetéskor hatályos büntető anyagi jogi szabályok szerint nem minősült katonának. A katonai büntetőeljárásnak ilyen esetben azzal a terhelttárssal szemben is helye van, akinek cselekménye a tényállás szoros összefüggésére tekintettel nem különíthető el [Btk. 2. § (1) és (2) bek., 127. § (1) bek., Be. 11. § (1) bek., Be. 470.§ (3) bek., 471. § (1) bek. c) pontja] II. Nincs helye felülvizsgálatnak, ha az indítványozó ugyan anyagi jogi törvénysértésre utal, illetve az indokolási kötelezettség megsértésére hivatkozik, azonban valójában a bizonyítékok mikénti értékelését, az eljárt bíróságok mérlegelésének és a bűnösségre levont következtetéseinek helyességét, ezen keresztül pedig az irányadó tényállást támadja [Be. 416. § (1) bek. a) és c) pontja, 421. § (2) bek., 423. § (1) bek.]. Teljes határozat megtekintése