25 helyett 9 oldalas lesz az új keresetlevél nyomtatvány!

Márciusban hatályba léphet az új nyomtatványokról szóló rendelet

A Pp. hatálybalépése óta eltelt több mint egy év alatt a nyomtatványok használatával kapcsolatban számos olyan tapasztalat merült fel, amelyek egy teljesen új nyomtatványrendelet megalkotását tették indokolttá.

Az új nyomtatványok lényegesen rövidebbé, egyszerűbbé, közérthetőbbé váltak. A személyi állapotot érintő perekre nézve két teljesen új keresetlevél nyomtatványt vezetnek be. Az űrlapok terjedelmességét okozó lábjegyzetek végjegyzetbe kerültek, és azokat a jövőben nem kell kinyomtatni sem. A hiánypótlási kötelezettség teljesítésére új, egyoldalas nyomtatványt alkottak, csakúgy, mint a bizonyítási indítványok előterjesztésére. Felhatalmazást ad a tervezet az intelligens nyomtatványok kifejlesztésére is.Forrás: jogiforum.hu