EH 2018.07.M18 I. Az azonnali hatályú felmondás megjelölt több indok közül elégséges, ha egy felel meg a törvénynek. II. A felperes munkahelyéről engedély nélkül több órát volt távol, ez pedig a munkáltató azonnali hatályú felmondásának elégséges és jogszerű indoka lehet [2012. évi I. tv. (Mt.) 52. §, 78. § (1) bek.] A tényállás [1] A felperes 2002. május 3-ától állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél gondozónő munkakörben. Munkáját a szeretetotthonban végezte 2015. január 10-étől 146 000 forint/hó munkabér mellett. A szeretetotthonban több mint 80 gondozott van, a gondozónők 6 órától 18 óráig, illetve 18 órától másnap reggel 6 óráig tartó munkarendben dolgoztak. Az éjszakai munkát két gondozónő látta el, akiknek beosztását a főnővér készítette el. Helyettesítés vagy csere engedélyezését is tőle kellett kérni. [2] A felperes 2015. május 18-án az éjszakai műszakba volt beosztva B. A.-val együtt, amikor személyes ügyei intézése miatt egy órával későbbi munkakezdés engedélyezését kérte a főnővértől. Mikor ezt megkapta, kolléganőjével, L. B.-vel abban egyezett meg, hogy 18 órától 20 óráig helyettesíteni fogja őt. [3] Ezen a napon a felperes D. Önkormányzata képviselő-testületi ülésén közmeghallgatáson vett részt, ahol felszólalt. A távollétére engedélyezett idő leteltével nem ment be munkahelyére és a telefonját is kikapcsolta, így L. B. és B. A. nem tudták őt elérni. L. B. 20 óra 45 perckor hazament, bízva abban, hogy a felperes hamarosan megérkezik. A gondozottak ezen időponttól kezdve kizárólag B. A. felügyelete alá kerültek. [4] A felperes a közmeghallgatás vége felé a szociális bizottság egyik tagjához kérdéseket intézett, amelyekkel a munkáltatót rossz színben tüntette fel. A közmeghallgatást a falutévé közvetítette. A felperes a munkahelyére 22 óra után néhány perccel érkezett, ekkor vette fel a munkát. [5] Az alperes 2015. június 3-án kelt intézkedésével a felperes munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással megszüntette. Ennek indokolása szerint 2015. május 18-ára egy óra terjedelemben kapott engedélyt helyettesítésre, ettől eltérően azonban kolléganőjétől kétórás távollétére kért segítséget. A felperes késve, 22 óra után pár perccel érkezett munkahelyére, sem a munkatársnőjét, sem a szeretetotthon vezetőjét nem értesítette távolmaradásának okáról és visszaérkezésének időpontjáról. Ezáltal veszélyeztette a szeretetotthonban lakók biztonságos ellátását, egyrészt mulasztásáért, másrészt igazolatlan távolmaradásáért, harmadrészt a szeretetotthon lakói ellátásának veszélyeztetéséért szándékos munkaköri és munkarendi fegyelemsértésért, munkaviszonyának megszüntetése indokolt az Mt. 6. § (1)-(2) bekezdése, 52. § (1) bekezdés a), b), c) pontjának megsértése miatt az Mt. 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Ezen túlmenően az azonnali hatályú felmondás tartalmazta, hogy a felperesnek a képviselő-testületi ülésen tett felszólalása a munkáltatót olyan színben tüntette fel, mintha rendszeres "jogtiprást" szenvednének a munkavállalók, nem tett megkülönböztetést a régi és az intézmény jelenlegi állapotainak a valós színben feltüntetése érdekében. A munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági érdekeit súlyosan sértő és veszélyeztető kijelentéseket tett, ezáltal sérült az Mt. 8. § (1), (2), (3), (4) bekezdése. A munkáltatói jogviszony-megszüntetés indokolt az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Teljes határozat megtekintése